Πρόσβαση ΜΜΜ

Για τη βάπτιση του μωρού σας επιλέξτε αίθουσα δεξιώσεων, κτήμα ή ξενοδοχείο με πρόσβαση ΜΜΜ.